Vertrouwenspersonen

Algemene informatie

Vertrouwenspersoon v.v. Elspeet
‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert voetval meer stress op dan plezier?’

Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Als je je hierin herkent of zelf een ander probleem hebt is het misschien goed om even door te lezen, omdat v.v. Elspeet je hierbij graag zou willen helpen!


Wat kunnen wij doen?
v.v. Elspeet is een voetbalvereniging die zich voor ogen stelt om voor een ieder, jong en oud, een omgeving te creëren waarin de persoon zich veilig voelt. Binnen een veilige omgeving kunnen leden met plezier voetballen, zich positief ontwikkelen en zich thuis voelen. Om een veilige omgeving te creëren voor haar leden doet v.v. Elspeet er alles aan om zaken die dit in de weg staan, zoals treiteren en pestgedrag, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en anders daar te zijn voor de betrokken leden om hen te ondersteunen. Ongewenst gedrag komt overal voor en dus – helaas – kan dit ook binnen onze vereniging plaatsvinden.

Om deze reden zijn er bij v.v. Elspeet twee vertrouwenspersonen aangesteld.  Deze vertrouwenspersonen vormen het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die te maken hebben gekregen met ongewenst gedrag zoals hierboven omschreven of van gelijke strekking, door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Deze vertrouwenspersonen nemen vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld. Daarnaast kunnen ook problemen in de thuissituatie, die veelal eveneens van invloed zijn op het functioneren van het lid binnen de vereniging, kunnen worden besproken met de vertrouwenspersonen. Ook leiders/trainers van de jeugd kunnen een beroep doen op een van de vertrouwenspersonen, wanneer zij advies willen bij aanwezige zorgen over een lid. Er zal echter in geen geval contact gezocht worden vanuit de vertrouwenspersonen met leden waarover zorgen zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt bij het lid zelf en/of de ouders. Wel wordt er advies gegeven aan een leider/trainer en kan hij/zij, vanuit het reeds bestaande contact hem/haar (en ouders) adviseren om zelf naar de vertrouwenspersoon toe te gaan.

 
Een vertrouwenspersoon bij v.v. Elspeet heeft de volgende taken:

 • Luisteren naar de zorg, klacht of het probleem;
 • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
 • In samenspraak met de persoon bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
 • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;
 • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.


Overige taken:

 • Voorlichten van betrokken vrijwilligers bij de jeugd, m.b.t. signaleren en hoe hiernaar te handelen?
 • Voorlichten van betrokken vrijwilligers bij de jeugd, m.b.t. gevolgen van problematiek als o.a. AD(H)D en autisme op het voetbalveld.


Vertrouwen… een lastige zaak
Vaak wordt er een drempel ervaren om naar iemand toe te stappen, om dingen waar je last van hebt met hen te delen (vb. door angst, schaamte, onmacht etc.). Hierdoor kan het zijn dat de persoon te lang met iets blijft rondlopen. Belangrijk is daarom om te weten dat de vertrouwenspersonen van v.v. Elspeet een geheimhoudingsplicht hebben en daarom niets doorvertellen aan een ander. Het probleem/de klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Er wordt eerst alleen geluisterd, om vervolgens samen met (de ouders van) het betreffende lid te overleggen wat de beste oplossing is voor het probleem. Alleen met toestemming van die persoon die het probleem heeft/de klacht indient zullen er verdere stappen worden ondernomen en eventueel andere mensen worden betrokken.

Daarnaast zijn de vertrouwenspersonen bekend in hun werkveld met een breed scala van problematiek, waardoor geen probleem voor hen vreemd is. Geen probleem is té klein of té groot. Samen kunnen we dan nadenken wat er voor jou nodig is en zullen we proberen je verder te helpen!

Teamgroepsapps + gebruik mobiele telefoons

In nauwe samenwerking met het jeugdbestuur is door de vertrouwenspersonen binnen onze vereniging kritisch gekeken naar het gebruik van teamgroepsapps en het gebruik van mobiele telefoons/smartphones binnen onze club.

Veiligheid voor jongeren en volwassen binnen voetbalclubs is niet altijd een vanzelfsprekendheid. Je veilig voelen is daarom een belangrijk thema voor het (jeugd)bestuur. In samenwerking met de vertrouwenspersonen is er een plan bedacht en vastgesteld om de veiligheid, en daarmee ook het plezier, te vergroten voor onze jongeren.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

Bij het gebruik maken van teamgroepsapps worden vanaf heden de volgende afspraken gehanteerd:

 • Wanneer trainers/ leiders onderdeel zijn van deze groepsapps zijn zij automatisch verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen daar gedeeld wordt. 
 • Het delen van ongewenste berichten kan niet altijd voorkomen worden, maar leiders moeten zich hierover binnen de groepsapp afkeurend uitspreken.
 • Trainers/ leiders spreken deelnemers van de groepsapps aan op ongewenste berichten en zullen dit zelf ook niet delen. Onder ongewenste berichten wordt onder andere seksueel getinte, discriminerende, racistische en gewelddadige berichten verstaan.
 • Wanneer hieraan geen gehoor wordt gegeven zal er melding worden gemaakt bij het jeugdbestuur, omdat die veiligheid voor iedereen zo belangrijk is.
 • Wanneer trainers/leiders geen onderdeel zijn van teamgroepsapps kunnen zij ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud hiervan.
 • Het geldt als vanzelfsprekend dat trainers/ leiders./ stagiairs zelf geen ongewenst materiaal delen

Afspraken m.b.t. Mobiele telefoon/ Smartphone gebruik:

 • Alle jeugdleden leveren voordat zij de kleedkamer ingaan hun mobiele telefoon/smartphone in bij hun leider. Na het douchen kan de mobiele telefoon/ smartphone weer worden opgehaald bij de trainer/leider. Dit geldt zowel bij wedstrijden als bij trainingen. De reden hiervoor is dat het helaas voorkomt dat er beeldmateriaal verzameld en verspreid/gebruikt wordt, wat grote gevolgen kan hebben. Dit is momenteel binnen onze club gelukkig niet aan de orde en dat willen we graag zo houden !

We hopen zo gezamenlijk te werken aan het versterken van de veiligheid binnen de jeugd van v.v. Elspeet!  We gaan hierbij uit van jullie medewerking.

 

Met vriendelijke groeten,

De vertrouwenspersonen van VV Elspeet, In samenwerking met het Jeugdbestuur

Contact

Ilona Koetsier
Ilona Koetsier
Alice van de Steeg
Alice van de Steeg

Stuur een mail naar bovenstaand adres met je naam en eventueel een korte omschrijving van je klacht/probleem (niet noodzakelijk!). Er zal dan door Alice of Ilona contact met u / jou worden gezocht per mail om bijvoorbeeld een afspraak te maken. Geef hierin ook duidelijk je wensen aan!

 • Hardenberg garantiemakelaars
 • LentinkEnDeJongeAccountantsEnAdviseurs
 • SchuitemanGrondwerkKunstgras
 • GVS Beveiliging & Communicatie
 • ABC
 • Bidfood
 • Koekman
 • RidderhofEnStelwagen
 • VanDenHoornOccasions
 • schildersbedrijf W. Huisman
 • BalanceBV
 • De Zuyderzee
 • VanAsselt
 • Notariaat Pieltjes
 • Kok Timmerbedrijf
 • BronkhorstElektra
 • Ho Wah
 • HuisvestingNL
 • Pdr verhuur
 • Wuestman
 • Optiekhuys Elspeet
 • E.KoetsierDienstverlening
 • Bloemenhuus
 • WitteveenSchildersbedrijf
 • Jan de Ruiter schilderwerken
 • Bestisol
 • Koks meubelhuis
 • VSS Meat
 • HGS Elspeet
 • Drogisterij De Brink
 • KoetsierMedia
 • Bakker Piet
 • Axxent
 • ZeevatHypotheken
 • Doeg
 • xr design
 • Plus van der Horst
 • Franken Elspeet
 • Cash Consult
 • VeluwseAssociatie
 • Baanmeesters
 • HopInterieurs
 • Calumma
 • intersport
 • Haklander

Hoofdsponsor

Image
Image

Jeugdhoofdsponsor

Image
Image

Volg ons!

if square facebook 317727
© 2019 - VV ELSPEET- ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VV Elspeet

Sportpark:
'Op de Heide'

Uddelerweg 100
8075CJ Elspeet

Volg ons!

if square facebook 317727

Hoofdsponsor

Image
Image

Jeugdsponsor

Image
Image
© 2019 - VV Elspeet - Alle rechten voorbehouden

VV Elspeet

Sportpark: 'Op de Heide'
Uddelerweg 100 8075CJ Elspeet
Postadres: Postbus 15, 8075 ZG Elspeet
Telefoon: 0577-491588

Volg ons!

if square facebook 317727

Hoofdsponsor

Image
Image

Jeugdhoofdsponsor

Image
Image
© 2019 - VV Elspeet - Alle rechten voorbehouden
Sluiten
axxentvierkant1.png
huisvestingnlvierkant.jpg
plusvanderhorstvierkant.png
balancevierkant.png
if_online_social_media_facebook_7343862.png
if_logo_social_media_location_10710161.png